Svědectví

Kurz Alfa v Hodoníně se letos konal počtvrté. Co říct k akci“, která se stále opakuje podle stejného scénáře, přitom je ale pokaždé jiná?

V čem jsou kurzyAlfa stejné:

-         pokaždé znovu začínáme

-         pokaždé nevíme, jak to všechno dopadne

-         pokaždé je to v něčem radostné (i velmi)

-         pokaždé je to v něčem náročné (i velmi)

-         pokaždé poznáme nové přátele

-         pokaždé se upevňují naše vztahy

-         pokaždé se musíme něčeho vzdát

-         pokaždé jsme o něco bohatší

-         pokaždé jsme něčím překvapeni

-         pokaždé nás to někam posune

-         pokaždé se obnovuje naše důvěra

-         pokaždé musíme přiznat: Bez tebe, Pane, nemůžeme činitnic.

A co zaznělo odnašich hostů:

„Přijde mi, že jsem dostala nabíječku, ale místo mobilu je mé srdce a ten druhý konec není v zásuvce, ale teď už permanentně připojený tam "nahoře". Dobíjí mi to energii, radost a obnovuje naději a důvěru, že všechno, co prožívám, má smysl a řešení. Prostě, že ten Pán Bůh fakt je...“

„Byla jsem jako malinká pokřtěná a pak už nic. Teď vidím o mnoho jasněji to, co jsem dřív nechápala. Taky to, co je špatné. Urovnaly se i naše vztahy s manželem.Děti nám říkaly, že se už hádáme kvůli každé blbosti. A teď je to jiné, mám více trpělivosti, protože vím, že se můžu ve všem spolehnout na Pána Boha.“

„Nejvíc obdivuji,že úplně cizí lidé jsou ochotni se mi věnovat, pomáhat mi řešit moje problémy a potíže a modlit se za mě…“

„Všechno se doma zlepšilo, vidím i své chyby, ale spousta věcí mě už nerozčílí, prožívám jakousi radost uvnitř a taky mír…“

Bylyto velmi zajímavé a obohacující debaty, každý mluvil o svých životních zkušenostech velmi otevřeně a s důvěrou… Naprosto úžasný byl víkend v Duchovním centru na Vranově u Brna. Mě osobně kurz velmi obohatil, chtěli bychom s manželkou v podobných akcích pokračovat a určitě o tom budeme ve svém okolí šířit ty nejlepší reference.“

„Nejvíc se mi líbilo, že kurz byl nenásilný.“

„Chci být pokřtěna a stát se katoličkou…“

„Vytrhalimi v půlce Alfy zuby a někteří lidé mě začali vnímat jinak, odmítavě. Vyjste mě přijímali takovou, jaká jsem. Mám vás moc ráda, i bez zubů.“ J 

„Kurz jsme začali navštěvovat společně s manželkou, a to na její podnět. Podotýkám,že manželka je věřící, pokřtěná katolička, já jsem tzv. hledající a nepokřtěný.Vstupovali jsme do neznámého kolektivu, nikdy předtím jsme nic takového neabsolvovali. Ale již první večer nás přesvědčil, že jsme tady dobře. Začal jsem pociťovat posun. Taktéž diskuse ve skupinách, sdílení lidských názorů a příběhů mě hodně podpořily ve víře. Vše vyvrcholilo na setkání ve Vranově, bylo to úžasné!!! Společná a přímluvná modlitba nás oba hodně naplnila. Kolektiv kurzu je sympatický, organizace na jedničku. Všichni pracují se zájmem, je to poznat.Ještě jednou všem díky za tato setkání a jen tak dále.“


     KURZ ALFA V NÁCHODĚ

   První kurz Alfav Náchodě proběhl na podzim roku 2015. Byli jsme překvapeni zájmem,přihlásilo se 30 uchazečů. Nemalou měrou jistě přispěla paní doktorka Svatošová,která nám pomáhala tento kurz představit ve farnosti. Účastníci byli hlavně z řad katolické církve, ale přišli i lidé z jiných církví a lidé hledající.Z těch jsme měli samozřejmě velkou radost.

   Od podzimu roku 2014 se scházelo pár nadšenců, kteří o Alfa kurzech slyšeli, nebo jimi prošli, či viděli toto dílo jako dobré. Mnoho zkušeností jsme čerpali od manželů Hambálkových z Pardubic, kteří byli našimi laskavými průvodci. Dobrou zkušeností pro tým byly jak společné modlitby, tak i samotný proces, kterým se Alfa kurz „narodil“. Při samotném kurzu nám byly velkou pomocí šikovné farnice,které pekly nebo chystaly pomazánky.

   Při závěrečném ohlédnutí si hosté pochvalovali, kromě výborného jídla, společenství mladých i starších, kteří se dělili o své zkušenosti ze života, zajímavé přednášky a také ucelení svých znalostí z křesťanství. Pan Pavel o své zkušenosti se čtením Bible řekl: „ Kurz Alfa mě povzbudil ve čtení bible. Začínal jsem na 5 minutách denně, postupně jsem zvyšoval a teď vím, že si Bibli přečtu celou. Z mého pohledu byl důležitý víkend, kde jsme se snažili dát prostor Duchu svatému. Jeho součástí byly také večerní chvály s přímluvnou modlitbou. Pevně doufám, že nejen hosté, ale celý Alfatým oživili svůj vztah k Tomu, o kom to všechno je.

Těšíme se na nové dobrodružství, které vypukne u násv Náchodě 14. září 2016  Gabriela Melicharová

 

O kurzech Alfa jsem toho příliš nevěděla, a tak jsem se s jejich náplní podrobně seznámila, až když jsem se octla ve skupině, která je připravovala. S odstupem času mohu říct, že to byla zajímavá a podnětná zkušenost, za kterou jsem moc vděčná.

            Možná by se dalo namítnout, že náš kurz čítal poměrně málo účastníků, přičemž byli vlastně všichni věřící, takže primární cílovou skupinu ten kurz trochu minul. Nicméně nemám pocit, že by to nějak zvlášť vadilo.

            Zapojení do přípravy Alfy si pochopitelně vyžádalo nějaký ten čas, což bylo v mém případě spojeno i s dočasnou nutností omezit jiné osobní aktivity či kontakty s druhými. Musím ale říct, že jsem  během Alfy dostala zpět vše, co jsem do příprav vložila, třebaže v jiné podobě. Alfa mi díky čtvrtečním večerům a práci v týmu dala možnost poznat lidi, které jsem znala jen povrchně nebo se s nimi setkala poprvé, mohla jsem prožít radost ze služby (i v takových podobách, s nimiž jsem neměla příliš zkušeností) a v neposlední řadě jsem se vždy mohla těšit z příjemně stráveného večera, zkrátka a dobře – čas s Alfou určitě nebyl časem ztraceným.                                                                                                                                      PD

 

Kurzy Alfa v Rosicích

Velkým požehnáním pro naši farnost byl misijní týden bratrů redemptoristů v roce2012. Myslím, že si dost lidí uvědomilo, že by bylo potřebné oživit farní společenství a rozdávat radostnou zvěst i dál. Otec Jan Klíma mě tehdy vzal najeden večer Alfy u jezuitů v Brně, a byli jsme nadšeni. Začali jsme hledat ochotné křesťany, kteří by měli zájem o kurz Alfa a pomáhat při jeho organizaci. Pán povolal vhodné lidi. Učili jsme se od skvělých hostitelů u jezuitů v jejich jarním kurzu 2013. V létě jsme se pak rozhodli, že uskutečníme na podzim na faře v Rosicích náš vlastní kurz Alfa. Podařilo se nám sestavit výborný tým, společně jsme se připravovali na službu v Alfě a modlili se za budoucí hosty. Naši brněnští „učitelé“ nám předávali své nadšení, pomáhali radami i jako přednášející.

Když se s pomocí Boží vydařil první kurz, získali jsme další spolupracovníky z řad absolventů a pustili jsme se do přípravy dalšího. Měli jsme radost z našeho nového společenství a pomáhali jsme při různých akcích farnosti. Druhý kurz v roce 2014 se také povedl. Zvláště nám pomohly společné víkendy o Duchu svatém na Vranově, které se organizovaly společně s Alfa kurzy v Brně a okolí.

Krátce před Vánocemi jsme ukončili již třetí podzimní kurz. Hosté byli spokojeni a těšili se vždy na další večery. Není také málo těch, kteří mají chuť pomáhat s přípravou dalšího běhu. Organizátorská služba je sice náročná na čas,ale přináší spoustu krásných zážitků. Hledáme společně Boží tvář, Jeho stopy v našich životech, a také cestu, po které můžeme jít za ním. Abychom i v období po konání kurzu více chápali bohatství Boží lásky, scházíme se vždy od ledna na společných večerech nad Biblí. Myslím, že kurzy Alfa by mohly obohatit každou farnost, kde se najde několik zapálených nadšenců, obětavý kněz a silná modlitební podpora ostatních farníků. Bůh působí v našich srdcích a žehná všem.                             Zdeňka.


Svědectví

03.04.2012 11:00
Jděte a hlásejte evangelium! To slyšíme a mnohdy bychom velmi rádi – ale jak? To mi mnohokrát vrtalo hlavou a častokrát jsem na to také rezignovala, protože jsem na nic účinného a přitom nenásilného a nevtíravého nepřišla.  Ale přesto, když člověk vidí,jak Pán koná v jeho životě, nechce a vlastně...
13.03.2012 9:04
O kurzech Alfa mi vyprávěl můj kamarád. Zdálo se mi to perfektní, ale přesto jsem se jakožto poměrně velký samotář neodvážila jich účastnit. Teprve cca po roce a půl jsem odvahu sebrala a přišla jsem na setkání. Tehdy jsem byla vlastně jediná, která se na daných Kurzech Alfa objevila sama, aniž b...
10.03.2012 15:06
S kurzy Alfa jsem se poprvé jako "začínající" křesťanka setkala zhruba před 10 lety. Tenkrát mě věřící kamarádka vzala na jeden večer do pražské restaurace a já to brala spíše jako prima výlet s tím, že si odpočinu od malých dětí. Přiznám se, že už si vůbec nepamatuji, jaké téma bylo na pořadu ve...
10.03.2012 15:04
Jako šedesátiletí manželé jsme byli nejstaršími účastníky posledního běhu kursů Alfa v Čerčanech. Spolu s námi tam chodil i náš dvaatřicetiletý syn. Nejen přednášky, ale i bezprostřední a přátelská atmosféra schůzek postupně formovala náš přístup k Bohu a ke křesťanské víře. Bylo fajn, že ani nej...
10.03.2012 15:02
Vyrůstala  jsem v katolické rodině. Myslím, že spousta z nás si víry, která je „zadarmo“ moc neváží. Občas u mě probíhalo období, kdy jsem neměla vůbec potřebu slyšet Boží slovo. A pak, když bylo hůře, zase mi modlitba pomohla. Asi před rokem se mi dostala do rukou pozvánka na kurz Alfa. Už jsem ...
10.03.2012 14:59
Táta mého kamaráda mě pozval v neděli večer na večeři. Že prý se schází dobrá parta neděli co neděli v Poříčí na faře a pokud se s nimi chci seznámit, ať dorazím na šestou. Výborné jídlo a za doprovodu kytary chválili Ježíše Krista. Po večeři přednáška z DVD disku v angličtině se simultánním přek...
10.03.2012 14:57
Jsem věřící a na kurzech Alfa jsem plánovala pomáhat s organizací. Nakonec nás tam bylo poměrně hodně a tak se práce rozložila, že jsem tu a tam s něčím pomohla, ale v mnohém fungovala spíše jako účastník. Vlastně se v mnohém smazal rozdíl mezi tím, kdo je organizátor a kdo účastník. Prostě jsme ...
10.03.2012 14:42
V roce 2004 jsem začala navštěvovat kurz Alfa v Kroměříži. Tento kurz je určený pro všechny, kdo se chtějí blíže seznámit s křesťanstvím. Každý týden, po dobu tří měsíců, jsme se scházeli v jedné restauraci a poslouchali různé přednášky o křesťanském životě a následně jsme se k danému tématu vyja...
21.02.2012 16:16
Když jsem byla zhruba před třemi roky požádána o pomoc při dopoledních kurzech Alfa, nevěděla jsem ani, jak budou probíhat, ani čím bych mohla být nápomocna. Přiznám se, že jsem se i trochu bála, aby moje pomoc nebyla medvědí službou. Když se ohlédnu ty tři roky zpět, vidím, jak v mém životě zane...