Kateřina

10.03.2012 14:57
Jsem věřící a na kurzech Alfa jsem plánovala pomáhat s organizací. Nakonec nás tam bylo poměrně hodně a tak se práce rozložila, že jsem tu a tam s něčím pomohla, ale v mnohém fungovala spíše jako účastník. Vlastně se v mnohém smazal rozdíl mezi tím, kdo je organizátor a kdo účastník. Prostě jsme si všichni společně chystali pěkné večery, kdy jsme se mohli dozvídat a mluvit o Bohu. Přednášky pro mě sice neobsahovaly vysloveně nové informace, ale mohla jsem si mnohé věci připomenout nebo se na ně podívat z jiného úhlu.
Velký význam pro mě pak měly skupinky, kdy jsme už neřešili "teorii", ale to, jak to kdo vlastně prožíváme a chápeme. A jelikož vztahy budujeme celý život, byly pro mě kurzy Alfa dalším krůčkem k prohloubení vztahu s Bohem.

Kateřina H.