Pavla

10.03.2012 14:42
V roce 2004 jsem začala navštěvovat kurz Alfa v Kroměříži. Tento kurz je určený pro všechny, kdo se chtějí blíže seznámit s křesťanstvím. Každý týden, po dobu tří měsíců, jsme se scházeli v jedné restauraci a poslouchali různé přednášky o křesťanském životě a následně jsme se k danému tématu vyjadřovali v menších skupinkách.

Já jsem pokřtěná v římskokatolické církvi a vychovaná v křesťanství od malička, takže jsem si myslela, že tento kurz není pro mě určený a nic nového mi nepřinese. Začala jsem tam jezdit kvůli jedné mojí kamarádce. Ta ale jezdit přestala, já však zůstala. Protože jsem zjistila, že Alfa má co říct i mne. Přispěli k tomu hlavně přednášející, kteří zde svědčili o svých zkušenostech v životě s Bohem. Kurz Alfa byl pro mne především velkým povzbuzením, že Bůh skutečně jedná v životech lidí a že může být velkým požehnáním pro člověka. Také jsem se zde dozvěděla hodně užitečných informací, např. proč a jak číst Bibli nebo jak nás Bůh vede. To vše bylo pro mne přínosem. Nejvíce mne ale oslovilo téma o Duchu svatém, kterému byl věnován celý jeden den. Netrávili jsme ho jenom při přednáškách, ale též při modlitbě a slavení mše svaté. Duch svatý je ten, který zapaluje srdce lidská a dává vodu živou našim „vyprahlým studním“. Ani lidé, ani věci, ani práce dosud nenaplnili trvale moje srdce takovou láskou, pokojem a radostí, jakou mě naplňuje Duch svatý. Kdo aspoň trochu chtěl, mohl na Alfě zakusit toto působení Ducha svatého. Bůh také dává do srdce člověka touhu po službě druhým lidem. Ať už svědectvím, modlitbou, vzájemnou výpomocí nebo nějak jinak. Během kurzu jsem toto nejednou pocítila. V Bibli je psáno, že máme nést břemena jedni druhých. To mě už dříve hodně oslovilo.

V průběhu kurzu jsem si uvědomila ještě dvě skutečnosti. Před dvaceti lety jsem docela zoufale hledala blízký vztah s Bohem. Věděla jsem, že Bůh existuje, chodila jsem do kostela a modlila se, ale něco podstatného mi chybělo. Nikdo mi tenkrát neřekl, že je dobré mít osobní vztah s Bohem. Nevěděla jsem ani, jak se mohu k Bohu více přiblížit. Kdybych tenkrát absolvovala Alfu, moc by mi to pomohlo. Nemusela bych Boha hledat dalších dlouhých deset let. Až ve svých třiceti letech jsem na duchovní obnově (kurzu Filip) prožila osobní setkání s Bohem a pochopila, proč je dobré Bohu odevzdat svůj život a začít s ním spolupracovat.

Na Alfě mi došla ještě jedna věc. Přestože mé srdce zahořelo láskou k Bohu, stále zůstávám člověkem hříšným, který Boha stále zraňuje a mnohdy sesazuje z trůnu nejvyššího. Různá pokušení jsou v mém životě pořád přítomná. Je to neustálý boj mezi „nebem a zemí“. Ale jsem přesvědčená o tom, že pokud se já na Boha nevykašlu, On už nedovolí, abych se vrátila zpět a žila dřívějším způsobem života, kdy jsem si vše řešila sama bez Boha. To už opravdu nechci. Je ale důležité, aby to ANO nebylo řečeno Bohu jenom jednou v životě, ale je třeba ho říkat každý den.

Mohu říct, že po mém obrácení (před jedenácti lety) mne křesťanství začalo bavit. A když Vás baví žít s Bohem a přináší Vám to radost, je to úplně jiné, než když jenom víte, že je dobré v Boha věřit a plnit si povinnosti křesťana. Vztah s Bohem se mi stal tím nejdůležitějším, co jsem v životě poznala. Bůh mi nabízí něco, co mi naše společnost, plná nejistot a obav z budoucnosti, není schopna dát. Je to JISTOTA a NADĚJE. Jistota, že je Bůh se mnou za všech okolností a naděje, že mě Bůh vyvede z mých problémů a dá mi sílu, zvládat všechny těžkosti, které mi život přináší. Bůh mi také dává svobodu a smysl života.

Moc děkuji Bohu za kurz Alfa, též organizátorům i všem účastníkům kurzu za krásné společenství plné lásky a porozumění.

Dnes už vím, že nestačí o vztahu s Bohem jenom číst nebo si nechat o něm vyprávět. Je třeba ho prožít. Kurz Alfa může být k tomu skvělým návodem. Všem vám, kdo jste ještě nenavázali osobní vztah s Bohem, ze srdce přeji, abyste se s Ním setkali a aby se Bůh stal Vašim blízkým přítelem, kterého budete s radostí vyhledávat.

Pavla Genzerová