Kamila

10.03.2012 15:02
Vyrůstala  jsem v katolické rodině. Myslím, že spousta z nás si víry, která je „zadarmo“ moc neváží. Občas u mě probíhalo období, kdy jsem neměla vůbec potřebu slyšet Boží slovo. A pak, když bylo hůře, zase mi modlitba pomohla. Asi před rokem se mi dostala do rukou pozvánka na kurz Alfa.
Už jsem o tomto kurzu slyšela od známých, a proto jsem se také přihlásila. Také trochu ze zvědavosti „co se ještě mohu dozvědět, když už mám za sebou několik svátostí?“ Kurz Alfa byl pro mě velkým překvapením. Probíhal vždy v příjemném prostředí, podávala se výborná večeře, a pak probíhala přednáška na dané téma toho večera. Po přednášce jsme se rozdělili do skupinek a měli tak možnost dále o přednášeném tématu diskutovat. Člověk má spoustu otázek, které třeba řeší celý život, anebo se stydí o nich mluvit. Kurz Alfa je právě místem, kde odpovědí na tyto otázky se boří bariéry  na cestě k Bohu. Proto já za sebe mohu říci, že jsem díky kurzu Alfa  získala absolutní důvěru k Bohu. Zažila sílu společné modlitby. Setkala se s Duchem svatým. Naučila se orientovat v Písmu svatém. Dozvěděla se více o životě Ježíše, ale především jak Ježíše pozvat do svého srdce.

Kamila