Aktuality

19. 12. 2019 14:11

V roce 2018 pořádalo kurz Alfa asi 4 500 katolických farností a společenství po celém světě. Zúčastnilo se více než 265 000 účastníků.

V roce 2019 se konal kurz asi ve třiceti tisících společenství po celém světě a zúčastnilo se jich kolem 1.3 miliónu účastníků.

19. 12. 2019 10:59

Konference Alfy v České republice se z důvodu nařízení vlády o shromažďování osob konat nebude. Modleme se za rychlé odeznění koronavirového ohroženía setrvávejme v pokoji. Věříme, že se podaří tuto konferenci uspořádat v příštím kalendářním roce.

21. 11. 2019 12:14

Tento kurz je určen především rodičům, ale i pěstounům či budoucím rodičům, kteří se na svou roli chtějí předem dobře připravit. Nabízí pět nebo deset setkání v příjemném prostředí, kde se účastníci mohou setkat s dalšími rodiči, kteří ve svých rodinách pravděpodobně řeší velmi podobné problémy. Součástí je malé občerstvení, dále zajímavé přednášky na důležitá témata výchovy dětí do deseti let. Nejdůležitější součástí kurzu je příležitost diskuse s jinými rodiči, předávání nápadů a sdílení přístupů k výchově.

Přednášky jsou k dispozici na DVD ve slovenštině   https://www.kmspraha.cz/knihkupectvi/detail/dvd-kurz-pro-rodice-deti

Dále je možné zakoupit příručku, která nabízí inspiraci a cvičení k jednotlivým tématům 

https://www.kmspraha.cz/knihkupectvi/kurzy-o-vztazich/vychova-deti

21. 11. 2019 11:53
Kdo jste se v uplynulých letech účastnili semináře o kurzech Alfa v Praze (většinou na konci ledna), vězte, že tento seminář už se příští rok konat nebude. Namísto něj se uskuteční konference Alfy v březnu 2020 v Českém Těšíně v prostorech Církve bratrské. 
21. 11. 2019 11:27

Další podobné kurzy

Jak již mnozí víte, jsou k dispozici také další kurzy, které vznikly ve Velké Británii. Kurzy o výchově, příprava na manželství a Manželské večery. V mnoha společenství byly již pořádány. Každý má svá specifika, ale společné je všem to, že se k nim dají zakoupit DVD s přednáškami a existují manuály, podle kterých není složité tyto kurzy připravit.

Pokud by vás zaujaly právě Manželské večery, které jsou určené pro manžele v kterémkoli věku a stadiu jejich vztahu, můžete se zúčastnit semináře, který bude uspořádán 25.ledna 2020 v Praze.

Na semináři vás čeká:
* Program pro nové vedoucí - jak pořádat kurz, i pro stávající týmy - jak svůj kurz dlouhodobě udržet a zlepšovat
* Ukázka toho, jak kurz vypadá
* Informace o pořádání kurzů Výchova dětí a Výchova teenagerů
* Příběhy, svědectví a zkušenosti hostů i pořadatelů kurzů
* Vzájemné modlitby a žehnání vašim týmům i kurzům

Bližší informace a přihlášky najdete na   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_vRugL-2kikjBq7Z-PagYSiP7Sq_m7b7VNmeu7ZZSlDvtQ/viewform

4. 12. 2018 15:43

V sobotu 26. ledna od 9 do 17 hodin se stejně jako každý rok konal seminář o kurzech Alfa v Praze ve sborovém domě KS Na Žertvách 23, v Praze 8. 

Na programu byly chvály a modlitby, svědectví a zkušenosti s k pořádáním kurzů, volitelné semináře, informace „ze světa Alfy“ a odpovědi na vaše otázky.
Zúčastnili se zájemci o pořádání nových kurzů i zkušení členové pořádajících týmů z celé ČR.

 

7. 11. 2017 19:49

se uskutečnil v centru na svatém Hostýně  v termínu od 13. - 15. dubna 2018.

Jak uspořádat první kurz Alfa? Jak zlepšit stávající kurz? Jak s lidmi pracovat po kurzu? Tento seminář byl určen všem, kdo chtějí lidem přinášet víru prostřednictvím těchto kurzů, nebo prohloubit své zkušenosti a načerpat novou inspiraci. O svých zkušenostech mluvil např. P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, manželé Hronovi a  Radek Voříšek.

Seminář byl určen každému, kdo se zajímá o Kurzy Alfa - kněžím i laikům. Také jsme zažili ukázkový večer, vyslechli zkušenosti ostatních, povzbuzení a praktické návody na to, jak kurzy zorganizovat.

Během setkání zazněly nové podněty a impulsy, prezentace nových přístupů a byl i prostor pro sdílení zkušeností. Součástí programu byly také volitelné přednášky. Během víkendu jsme prožili společnou mši svatou, adoraci a čas společné chvály a modlitby.

Radek Voříšek připravil workshop: Jak budovat tým a jak zvát na kurz Alfa.

Přihlášky na Seminář o kurzech Alfa (14.-15. dubna 2018 na sv. Hostýně)
posílejte, mailujte na:

Mgr. Tereza Myslilová
Metodička Katechetické sekce České biskupské konference
Thákurova 3    160 00 Praha 6
tel.: 220 181 513, 305     email: myslilova@cirkev.cz

Přihlášky na Seminář o kurzech Alfa (14.-15. dubna 2018 na sv. Hostýně)
posílejte, mailujte na:

Mgr. Tereza Myslilová
Metodička Katechetické sekce České biskupské konference
Thákurova 3    160 00 Praha 6
tel.: 220 181 513, 305     email: myslilova@cirkev.cz

Přihlášky na Seminář o kurzech Alfa (14.-15. dubna 2018 na sv. Hostýně)
posílejte, mailujte na:

Mgr. Tereza Myslilová
Metodička Katechetické sekce České biskupské konference
Thákurova 3    160 00 Praha 6
tel.: 220 181 513, 305     email: myslilova@cirkev.cz

7. 11. 2017 19:39

V sobotu 27. ledna 2018 se opět konal celonárodní seminář Alfy v prostorách modlitebny KS Na Žertvách 23 v Praze 8.

Součástí setkání byly přednášky na tato témata: Svědectví, příběhy z kurzů, novinky kanceláře Alfy, jak uspořádat první kurz, jak zlepšit stávající kurz, propojení kurzů s životem společenství, příprava nových vedoucích, propagace a zvaní na kurz, modlitební podpora, vedení diskuse na skupince a pastorační péče, Alfa pro mládež atd. Kromě tématu kurzů Alfa se zde hovořilo i o dalších aktivitách, které se zrodily ve stejné londýnské farnosti a které v naší republice probíhají.


Zajímavou událostí bude 
"Seminář kurzů o vztazích 2018" v sobotu 19. května 2018. Bude se konat v prostorách KS Praha, Na Žertvách. Je určen pro potencinální, nové i stávající vedoucí kurzů "Manželské večery, Příprava na manželství, Výchova dětí, Výchova teenagerů". Přednášky se budou věnovat tématům: Jak začít výše uvedené kurzy, Jak si pro ně připravit živé promluvy, Propagace kurzů v sociálních médiích atd. Týmy se také již připravují na celostátní kampaň "Zveme Česko na rande" v únoru 2019.

Vzácným hostem tohoto semináře bude také Harry Benson, který se věnuje problematice manželství svými průzkumy v britských médiích a studiemi pro vládu. Jeho práce vychází z vlastní zkušenosti, neboť i on prožil i dramatický příběh záchrany vlastního manželství.

Přihlášky posílejte na: priprava.na.manzelstvi@gmail.com


Kurz Manželské večery vznikl ve stejné londýnské farnosti jako kurzy Alfa, ale dobývá svět. Pořádají ho už ve 120 zemích, 40 jazycích a více než 6500 místech světa. V ČR jím dosud prošlo přes 3000 párů. Jde o sérii osmi setkání zaměřených na jednotlivé aspekty manželského života (komunikace, řešení konfliktů, odpuštění, rodiče a rodiče partnera, sex aj.).

Některé páry však nemají možnost udělat si volný večer každý týden po dobu dvou a půl měsíce. Křesťanská misijní společnost proto nabízí výjimečnou formu tohoto kurzu, který se vejde do prodlouženého víkendu. Akce 4 x 2 (Čtyři dny pro vás dva), pořádaná v krásném prostředí hotelu Medlov u Nového Města na Moravě 28. dubna až 1. května 2018, zahrne celý obsah kurzu při zachování všech jeho charakteristických rysů. Program bude koncipován tak, aby páry měly přes den čas jen samy pro sebe. Přednášky proběhnou v dopoledních a večerních hodinách.Diskuse po promluvách budou i zde probíhat v soukromí u stolků pouze pro dva.

Kurz je určena pro každého, kdo chce své manželství zlepšit – pro manželství pevná, funkční i pro ta, která zápasí. Na každém vztahu je vždy co zlepšovat. Jsou také pro každého bez rozdílu životní filozofie. Kurz vychází z principů křesťanské lásky, ale snaží se oslovit i nekřesťany.

Tento pobytový kurz povedou Jakub a Dagmar Güttnerovi. Manželé a koordinátoři Manželských večerů v ČR a zkušení lektoři.

Bližší informace a přihlášky: http://manzele.kmspraha.cz
21. 3. 2017 14:49

Víkendový seminář  o kurzech Alfa se uskutečnil od 5 do 7. května 2017 na sv. Hostýně.Pořádal ho nadační fond Credo společně s Komunitou Blahoslavenství pod záštitou Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.

Byl určen všem, kdo chtějí pracovat na evangelizaci, touží svědčit o Pánu Ježíši a své křesťanské víře.Přijelo  asi 50 účastníků.

Těm, kdo už kurzy pořádají, nabídl nové podněty a impulsy, prezentaci nových přístupů a také prostor pro sdílení zkušeností.

Těm, kteří teprve plánují s kurzy začít, nabídl ukázkový večer Alfy, zkušenosti odjinud, povzbuzení a praktický návod „jak na to“.  

Součástí semináře byly také volitelné přednášky „Jak uspořádat první kurz Alfa?“, „Jak zlepšit stávající kurz?“, „Kurzy  Alfa pro mládež“ atd.

Na semináři přednášeli Mudr. Marie Svatošová, manželé Renata a Václav HronoviKamil Obr (farnost Rožnov pod Radhoštěm), P. Vojtěch Koukal (farnost Dolany u Olomouce), Radek Voříšek a další zkušení alfáci.

Důležitou součástí programu byly mše svatáadorace a také čas společné modlitby a chvály i přímluvné modlitby za kurzy Alfa, organizátory a účastníky. 

Atmosféra setkání byla moc příjemná, společné modlitby účastníky stmelily a vznikla nová přátelství a kontakty pro budoucí spolupráci. Zažili jsme také spoustu legrace a vzájemného povzbuzení.

Překrásné ubytování a stravování bylo zajištěno v poutních domech na sv. Hostýně.

19. 1. 2017 14:27

Zveme zkušené i čerstvě zapálené i všechny ostatní , kteří jsou jakkoli účastni na kurzech Alfa na víkendové setkání organizátorů kurzu ve dnech 4.-5. února 2017 na Vranov u Brna. Bližší informace na  letáčku.

123