Seminář o kurzech Alfa na Sv. Hostýně

07.11.2017 19:49

se uskutečnil v centru na svatém Hostýně  v termínu od 13. - 15. dubna 2018.

Jak uspořádat první kurz Alfa? Jak zlepšit stávající kurz? Jak s lidmi pracovat po kurzu? Tento seminář byl určen všem, kdo chtějí lidem přinášet víru prostřednictvím těchto kurzů, nebo prohloubit své zkušenosti a načerpat novou inspiraci. O svých zkušenostech mluvil např. P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, manželé Hronovi a  Radek Voříšek.

Seminář byl určen každému, kdo se zajímá o Kurzy Alfa - kněžím i laikům. Také jsme zažili ukázkový večer, vyslechli zkušenosti ostatních, povzbuzení a praktické návody na to, jak kurzy zorganizovat.

Během setkání zazněly nové podněty a impulsy, prezentace nových přístupů a byl i prostor pro sdílení zkušeností. Součástí programu byly také volitelné přednášky. Během víkendu jsme prožili společnou mši svatou, adoraci a čas společné chvály a modlitby.

Radek Voříšek připravil workshop: Jak budovat tým a jak zvát na kurz Alfa.

Přihlášky na Seminář o kurzech Alfa (14.-15. dubna 2018 na sv. Hostýně)
posílejte, mailujte na:

Mgr. Tereza Myslilová
Metodička Katechetické sekce České biskupské konference
Thákurova 3    160 00 Praha 6
tel.: 220 181 513, 305     email: myslilova@cirkev.cz

Přihlášky na Seminář o kurzech Alfa (14.-15. dubna 2018 na sv. Hostýně)
posílejte, mailujte na:

Mgr. Tereza Myslilová
Metodička Katechetické sekce České biskupské konference
Thákurova 3    160 00 Praha 6
tel.: 220 181 513, 305     email: myslilova@cirkev.cz

Přihlášky na Seminář o kurzech Alfa (14.-15. dubna 2018 na sv. Hostýně)
posílejte, mailujte na:

Mgr. Tereza Myslilová
Metodička Katechetické sekce České biskupské konference
Thákurova 3    160 00 Praha 6
tel.: 220 181 513, 305     email: myslilova@cirkev.cz