Co jsou kurzy Alfa?


Alfa kurz je jednou z forem nové
evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během patnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.

Každé setkání začíná společným jídlem (většinou večeří), pokračuje přednáškou na téma, které je předem dané, a po ní následují skupinky, kde mohou účastníci hovořit o všem, co je zajímá. Kurz je určen především lidem, kteří nechodí do kostela, Boha teprve hledají a s křesťanstvím se chtějí seznámit. V prostředí katolické církve také často přicházejí jako účastníci lidé, kteří byli pokřtěni jako malé děti, ve víře nebyli vychovávání a v určitém okamžiku svého života se začínají zajímat o to, zda Bůh existuje či nikoli. Setkání se odehrávají v příjemné atmosféře, hezkém prostředí, k účastníkům se přistupuje jako k vzácným hostům. Nefunguje zde model učitel - žák, ale spíše hostitel - host.

Nicky Gumbel dodává: “Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé přivádějí své přátele.”

Témata jednotlivých setkání:

 • Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu)
 • Kdo je to Ježíš?
 • Proč Ježíš zemřel?
 • Jak získat víru?
 • Proč a jak se modlit?
 • Proč a jak číst Bibli?
 • Jak nás Bůh vede?
 • Kdo je to svatý Duch?
 • Co svatý Duch dělá?
 • Jak mohu být naplněn svatým Duchem?
 • Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
 • Jak odolat zlému?
 • Proč a jak mluvit s druhými o víře?
 • Uzdravuje Bůh i dnes?
 • A co církev?

Komu jsou kurzy Alfa určeny?

Všem lidem, kteří si kladou otázky, zda Bůh existuje, kdo je Ježíš Kristus, co nám říká bible, zda není víra v dnešním světě zbytečná apod. Těm, kdo Boha teprve hledají a nebo znovuobjevují ve svém životě.