Seminář "Jak pořádat kurzy Alfa v katolických farnostech"

10.06.2012 14:03

Seminář „Jak pořádat Kurzy Alfa v katolických farnostech a společenstvích“ se konal na Svaté Hoře u Příbrami od pátku 8. do neděle 10. června 2012.

Zazněly přednášky na tato témata: „Historie kurzů Alfa“, „Jak se na pořádání kurzu připravit“, „Budování týmu, který kurz vede“, „Víkend s Duchem svatým“, "Dopolední kurz pro rodiče s dětmi“ a také svědectví lidí, kteří kurz absolvovali buď jako účastníci nebo členové pracovního týmu.

Součástí setkání byly i velmi požehnané chvíle společně modlitby, účast na mši svaté a ukázkový večer kurzu s večeří. Také bylo možné zakoupit různé knihy, publikace, DVD a další materiály související s těmito kurzy.

Sešlo se nás kolem třiceti účastníků, někteří přijeli opravdu z daleka.

Jménem organizátorů bych ráda poděkovala všem, kdo se zúčastnili, a svou přítomností tak pomohli vytvořit krásné dvoudenní společenství bratří a sester v Kristu - našem Pánu."