XXIV. katolická charismatická konference v Brně

20.08.2013 13:20
I v letošním roce měly kurzy Alfa k dispozici stoleček v zadní části haly na brněnském Výstavišti, kde se konala charismatická konference. Letos bylo jasně patrné, že pro mnohé křesťany už kurz Alfa není neznámý pojem. Přibývá farností, které zkoušejí pořádat tento evangelizační kurz a mnozí zakoušejí radost z tohoto elegantního způsobu hlásání Evangelia. Během konferenčních dnů se podařilo uspořádat setkání zástupců farností, kde kurzy běžely nebo se v nejbližší době chystají. Sešlo se nás asi padesát. Pohovořili jsme o svých zkušenostech, sdělili si několik nápadů a postřehů, vzájemně se povzbudili a pomodlili se za všechny, kdo slouží v církvi na poli evangelizace. Také jsme se modlili za budoucí hosty. Otázka, kterou řeší téměř bez výjimky všechna farní společenství, je, kam zvát účastníky po skončení kurzů, jaký program je pro ně nejvhodnější. Mnozí se těší na podzim, kdy se v celé zemi budou konat kurzy propojeny Iniciativou " Zveme Česko na večeři".