Setkání pořadatelů kurzů Alfa na Výstavišti v Brně

22.06.2016 14:28

Ve dnech konání Katolické charismatické konference v Brně se v sobotu 9. července opět uskutečnilo setkání zástupců farností, které pořádají kurzy Alfa. Společně jsme se pomodlili za účastníky kurzů (minulé i budoucí), za členy organizačních týmů a jejich rodiny, za náš národ. Dále jsme hovořili o tom, co se kde děje a plánuje.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili, kdo pracují v evangelizaci a snaží se být svědky Ježíše Krista. Kéž vám Bůh žehná a dává radost z ovoce vaší práce.