Mezinárodní modlitební aktivita

18.07.2012 21:51

Koordinátoři „Alpha International“ z farnosti Nejsvětější Trojice v Londýně vyhlásili rok 2012 celosvětovým rokem modlitby za kurzy Alfa a za společenství, která Alfu pořádají. Cílem bylo pokrýt modlitbami celý rok, všech 52 týdnů, 24 hodin denně. K této iniciativě byly přizvány národní kanceláře kurzů Alfa po celém světě.
 
České republice byl přidělen termín od 7. do 13. října 2012.  Celé toto období bylo pokryto dobrovolníky, kteří se hodinu po hodině modlili. Pro mnohé zúčastněné to byla velmi krásná a povzbudivá zkušenost. Chvála Pánu za to, že se opět podařilo sjednotit křesťany z různých církví na společném díle. Kéž Bůh žehná kurzům Alfa i nadále.