Manželé Gumbelovi ve Vatikánu 2011

09.03.2012 23:28

Nicky Gumbel s manželkou Pippou a zástupci kurzů Alfa v katolické církvi z celého světa navštívili v listopadu 2011 Vatikán. Setkali se zde s biskupy a zástupci Vatikánu, aby diskutovali o kurzech Alfa, které mohou být aktivitou pro novou evangelizaci ve farnostech.

Součástí této události bylo setkání s kardinálem Marcem Oulletem prefektem biskupské kongregace a prezidentem Papežského úřadu pro latinskou Ameriku, arcibiskupem Jose Octavio Ruiz Arenasem, sekretářem Papežské rady pro novou evangelizaci, který se letos také zúčastnil každoročního mezinárodního setkání Alfa v Londýně. Dále se setkali s arcibiskupem Claudio Maria Celli, prezidentem Papežské rady pro sdělovací prostředky, s Msgr. Melchor Sánchez de Toca y Alamedou, zástupcem vedoucího Papežského výboru pro kulturu a s Msgr. Miguel Delgadou, zástupcem vedoucího Papežského rady laiků.

„Ti, s kterými jsme se setkali, byli potěšeni, když slyšeli příběhy o tom, jak Ježíš Kristus mění lidské životy skrze Alfu. Obzvláště byli překvapeni tím, že Alfa je ve svém programu nejen schopna přivádět lidi do farností, ale současně poskytuje prostor pro hlásání evangelia i dialog s nevěřícími. Kardinál Ouellet a arcibiskup Celli vyjádřili zájem o to, jak se  kurzy Alfa pro mládež a studenty oslovují mladé lidi po celém světě.“